Różnice między scrum a kanban

Różnice między scrum a kanban

Scrum i Kanban to dwa popularne podejścia do zarządzania projektami. Oba te podejścia mają swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniego dla twojego projektu zależy od jego specyfiki.

Scrum to zwinne podejście do zarządzania projektami. To iteracyjne i inkrementalne podejście polega na dzieleniu projektu na krótkie okresy, zwane sprintami, podczas których ekipa realizuje określony zestaw zadań. Scrum skupia się na ciągłym ulepszaniu i dostarczaniu wartości dla klienta. W Scrumie istnieje również rola Scrum Mastera, który odpowiada za koordynację pracy zespołu oraz rozwiązywanie problemów.

Kanban to natomiast podejście do zarządzania projektami, które polega na ciągłym doskonaleniu procesów i optymalizacji przepływu pracy. Kanban skupia się na zwiększeniu wydajności poprzez eliminowanie zbędnego zapasu i zwiększanie elastyczności. Kanban nie wymaga okresów sprintów, ani ról Scrum Mastera, pozwala na ciągłe dopasowywanie zadań do potrzeb zespołu.

Różnice między Scrum a Kanban polegają głównie na tym, że Scrum jest bardziej skupiony na pracy zespołu i dostarczaniu wartości dla klienta, podczas gdy Kanban skupia się na optymalizacji przepływu pracy. Metodyka Scrum jest dobrym wyborem dla projektów, w których nie jest jasne, jakie dokładnie kroki trzeba podjąć, aby osiągnąć cel, natomiast Kanban jest lepszym wyborem dla projektów, w których procesy są już ustalone, ale trzeba je usprawnić.

Warto pamiętać, że oba te podejścia mogą być łączone i dostosowywane do potrzeb danego projektu.

 

 

https://webmakers.expert/

Back to top